Kontakt


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vega Jacek Ziółkowski, ul. Słoneczna 138, 05-506 Lesznowola

2) kontakt z Administratorem - vega.jankowska@gmail.com

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
* Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
* Biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora ( dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138
05-506 Lesznowola
k. Piaseczna

 

Poniedziałek - Piątek
 

7.00-17.00

Sobota

8.00-14.00

 

 

 

 

Biuro projektów

Jacek Ziółkowski
602 383 951

Iwona Kiełbicka-Tyszka
608 385 999