Poniżej zamieszczamy typowy schemat współpracy w zakresie świadczenia usług brukarskich od momentu podjęcia decyzji do momentu zakończenia inwestycji:

Poniżej zamieszczamy typowy schemat współpracy w zakresie świadczenia usług brukarskich od momentu podjęcia decyzji do momentu zakończenia inwestycji:

  • Wizja lokalna - u klienta na budowie.
  • Konsultacja projektowa – pomoc przy doborze kostki brukowej i innych materiałów oraz ustalenie wizji całego projektu , w siedzibie firmy Vega Brukarstwo Projekt.
  • Wykonanie projektu z wizualizacją oraz wycena
  • Wprowadzenie ekipy brukarzy na teren posesji
  • Wytyczenie ostateczne przebiegu całej nawierzchni wg projektu – wcześniej zaakceptowanego przez klienta.
  • Prace ziemne.
  • Wykonanie podbudowy wg załącznika do projektu.
  • Ułożenie kostki brukowej.
  • Zaszczelinowanie piaskiem oraz końcowe zagęszczenie.
  • Wywóz odpadów kostki brukowej powstałych podczas realizacji nawierzchni.

Realizacje