PROJEKT

Szczegółowe warunki usługi wykonania projektu ułożenia wzoru nawierzchni

- nie jest to projekt budowlany zgodnie z rozumieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 10 lipca 2003, Nr.120 poz.1133 z późn.zm.)

Projekt komfortowy to pełna usługa projektowa obejmująca przyjazd Projektanta, rozmowę, wykonanie pomiarów i dokumentacji fotograficznej na posesji, a w dalszej kolejności przygotowanie i uzgodnienie koncepcji w formie odręcznego, kolorowego szkicu, uzgodnienie materiałów, a następnie na tej podstawie przygotowanie pełnego projektu ułożenia wzoru nawierzchni wraz z wizualizacją i niezbędnymi do realizacji przekrojami. Oferta dotyczy głównie województwa mazowieckiego, a w przypadku zainteresowania wykonaniem projektu na terenie innego województwa, wycena projektu jest ustalana indywidualnie.

Projekt Komfortowy przekazujemy Państwu w 2 wydrukowanych egzemplarzach w momencie podpisania umowy na realizację nawierzchni przez Vega Brukarstwo Projekt i zawiera on:

  • Koncepcja w formie szkicu rysunkowego uzgodniona z klientem
  • Wzór ułożenia nawierzchni - rzut
  • Zwymiarowany układ nawierzchni - rzut
  • Przekroje konstrukcyjne nawierzchni - przekrój przez podbudowę
  • Zestawienie ilościowe materiałów i dla wykonawcy
  • Stan istniejacy posesji - 1 fotografia
  • Wizualizacja projektowanego wzoru ułożenia nawierzchni wraz z propozycją zagospodarowania fragmentu ogrodu - 1 wizualizacja (dodatkowe wizualizacje płatne wg cennika; opłata bezzwrotna).

Skorzystanie z usługi Projektu Komfortowego daje możliwość uzyskania szczegółowego projektu w pełni spełniającego Państwa oczekiwania dzięki bezpośredniemu kontaktowi z zespołem Vega Brukarstwo Projekt na każdym etapie prac projektowych, a w przypadku skorzystania z naszych usług brukarskich (wykonywanych jedynie przez wysokowykwalifikowanych pracowników Vega), również na etapie realizacji. Do zapoznania się z przykładowymi projektami zapraszamy na naszą stronę internetową.

Termin spotkania z Projektantem mogą Państwo ustalić telefonicznie 22 736 28 84, 22 750 50 50,  694 436 202, bądź osobiście w Biurze Projektowym. Zgłoszenia przyjmujemy również w dziale sprzedaży bądź drogą elektroniczną. Zostaną one przekazane do Biura Projektowego, a Projektant skontaktuje się z Państwem. 602 383 951 Jacek Ziółkowski

Do zamówienia projektu należy dołączyć aktualny podkład geodezyjny z naniesionymi budynkami i innymi elementami zagospodarowania terenu oraz rzut parteru lub przyziemia. Projektant przyjedzie do Państwa na posesję w ustalonym terminie i wykona pomiar oraz dokumentację fotograficzną. Na następny dzień zostanie przygotowana koncepcja w formie odręcznego, kolorowego szkicu. Po zaakceptowaniu szkicu, w ciągu 2-3 dni przygotujemy dla Państwa projekt ułożenia wzoru nawierzchni wg uzgodnionej koncepcji.

WARUNKI USŁUGI

Oferta dotyczy obszaru województwa mazowieckiego. Warunkiem zamówienia usługi projektowej jest wpłacenie kaucji 1000 zł netto.  Bezpłatne wykonanie projektu wzoru ułożenia nawierzchni przez Biuro Projektów Vega Brukarstwo Projekt dotyczy zamówienia  wykonania kompleksowej usługi brukarskiej z wyrobów szlachetnych o powierzchni powyżej 100m² o wartości materiałów powyzej 10 000 złotych netto. Zasady zwrotu kaucji: Przy zamówieniu kompleksowej usługi brukarskiej powyżej 100m2 (dotyczy tylko materiałów szlachetnych o wartości materiałów powyżej 10 000 zł netto), kwota kaucji jest odliczana od całości zobowiązania powstałego na fakturze VAT. W przypadku nie skorzystania z naszych usług pobieramy opłatę za projekt 3 000 zł brutto. Prawa autorskie przechodzą na inwestora. W przypadku wykupienia projektu (3 000 zł brutto) i realizacji np. w innym terminie, powyższa oferta zawsze jest odliczana od ostatecznego rozliczenia. W celu opracowania możliwie dokładnego projektu należy dołączyć aktualny podkład geodezyjny z naniesionymi budynkami oraz innymi elementami zagospodarowania terenu oraz rzut parteru lub przyziemia. Zamówienie projektu komfortowego oznacza akceptację powyższych warunków wykonania usługi